Lees hier enkele klantcases

cropped-logo_veerkieker4_webkleuren_RGB-

De Veerkieker

In een schoolbreed heemkunde-project voor alle basisscholen in zowel Oost- als Weststellingwerf (Friesland) wordt het aanbod van de regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. Bovendien is dit gecombineerde aanbod gestructureerd in de Kiekes-leerlijn “Wortels en Vleugels” .Het project als geheel, de Veerkieker (‘verrekijker’) dus, vertelt het verhaal van de Stellingwerven.

In dit project komen veel educatieve vormen samen: bezoeken van de klassen aan bijvoorbeeld de molen of oudheidskamer en lesbezoeken van verschillende kunstenaars in de klas. Alle klassen van alle basisscholen doen mee; de planning van dit project is intensief!  

Je hebt rekening te houden met beschikbaarheid van de schoolgroepen, beschikbaarheid van de kunstenaars voor lesbezoeken en lokale instellingen om bezoeken te ontvangen en rondleidingen te verzorgen. Dan is er de communicatie over de planning en als er een wijziging is, het informeren van alle betrokken partijen (scholen, kunstenaars en instelling). Marjolein Spitteler zegt hierover:

"Een prachtig project om te doen maar meteen ook een flinke planningsuitdaging! Door de hulp van Planned Culture zijn alle informatiestromen bij elkaar gebracht en in één beeld te overzien. Bovendien helpt de systematische aanpak om overzicht te krijgen én te houden, wat heel prettig is bij het doorvoeren van toch nog regelmatig voorkomende wijzigingen in de planning. Wat ook bijzonder prettig is aan Planned Culture is dat scholen per activiteit een herinneringsmail krijgen en na afloop van het volledige programma een mail met de vraag om evaluatie van de afgenomen projecten. Deze helderheid maakt dat ook scholen erg blij zijn met Planned Culture!"

Schermafbeelding 2020-06-10 om 16.41.40.

Het Friese ecosysteem voor cultuureducatie

In het Friese ecosysteem werken kunstencentra, kunst- en cultuurpartners, kunstenaars, onderwijsinstellingen, taalpartners en podium- en innovatiepartners aan een één gezamenlijke lijn in cultuureducatie. Aanbod en verdieping, verbinding en ontmoeting, kennis en vaardigheden, innovatie en bewaren wat je hebt elkaar aanvullen en versterken staan daarin centraal.

Hoe hebben ze deze provincie brede samenwerking aangepakt? Lees hier verder.

cultuurschakel_metcode_rgb_afgebroken_wi

Cultuurschakel

Cultuurschakel biedt in een jaarlijkse brochure het culturele programma-aanbod van Haagse culturele instellingen voor basisscholen in Den Haag: Naar het theater (theaterbezoek); Naar het museum (bezoek aan musea, aan instellingen voor cultureel erfgoed en archieven); Voorstellingen op school; Kunstenaar in de klas en Doe-activiteiten.

Al het culturele programma-aanbod sluit aan op de disciplines en thema’s van Cultuuronderwijs op zijn Haags. De gemeente biedt extra subsidie voor de theatervoorstellingen en museabezoeken. Bij de opzet van dit programma was de vraag hoe de naar verwachting 100.000 leerling-bezoeken van 140 scholen en 45 aanbieders gepland zouden kunnen worden en wat dat aan capaciteit aan planners betekende. Uiteindelijk heeft Cultuurschakel dit met behulp van Planned Culture kunnen realiseren met 1 fte planningscapaciteit. 

Nelleke Douw van Cultuurschakel zegt hierover het volgende:

“Door Planned Culture zijn we in staat geweest om boven verwachting veel kinderen naar voorstellingen en musea te laten gaan. Scholen kiezen op 1 plek uit het diverse aanbod en zien direct hun planning met kosten en subsidie.  En wij kunnen de hoeveelheid inschrijvingen overzichtelijk plannen: alle betrokkenen zijn meteen op de hoogte.  Dit proces hadden we nooit zonder het systeem en de mensen van Planned Culture kunnen doen!” 

Zie hier ook het filmpje met Nelleke Douw

C&SU Logo liggend_wit_klein_CMYK.jpg

Cultuur en School Utrecht

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het grootschalig cultuureducatie-aanbod van de stad Utrecht. We inventariseren de wensen en behoeften van scholen zodat het cultuuraanbod nog beter aansluit op hun lesprogramma’s. We regelen voor basisscholen het vervoer en bezoek aan de Utrechtse musea en podia.

 

We zochten bij de start een systeem om ons goed te kunnen ondersteunen: een manier om het verzameld aanbod van podia en musea te laten boeken door scholen en te kunnen plannen. De museabezoeken worden anders gepland dan voorstellingen, het inschrijf- en plansysteem van Planned Culture voldoet aan beide behoeften. Het organiseren van vervoer voor scholen was daarbij ook een belangrijke vraag. Het is gelukt om met Planned Culture vorm te geven aan de verschillende vervoersopties.

 

Programma coördinator Florielle Ruepert:

“Met Planned Culture hebben wij het inschrijven en plannen kunnen professionaliseren. De mensen van Planned Culture weten veel van de sector, kennen ons proces en zijn ervaren in verandermanagement. Hierdoor hadden we het gevoel 'in goede handen' te zijn en liep de implementatie heel soepel. Ook na het vertrek van de planner, is door het gebruik van het systeem niet alle kennis verloren gegaan maar heeft dit juist gezorgd voor een soepele overgang.”