Planned Magic

Works Beautifully

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

U inschrijving is ontvangen

Ranking the Stars

Waar kijk jij het liefst naar? Ben je een liefhebber van spelletjes zoals Per seconde wijzer of Twee voor twaalf? Documentaires zoals Andere Tijden? Even lachen om Ranking the Stars of liever wegdromen bij 3 op Reis..

Een keer in de paar jaar speelt de discussie wat het aanbod moet zijn op de NPO zenders. Informatie, educatie en cultuur zijn de drie pijlers en er zijn prestatieafspraken. Vernieuwing en talentontwikkeling staan daarbij centraal. Maar wat hoort bij de drie pijlers? Onder welke pijler past bijvoorbeeld Ranking the Stars en waarom geen plek meer voor Andere Tijden? Welke programma’s worden aangeboden, wie selecteert en en hoe meet je dan de kwaliteit van de programma’s?

Op onze themasessie ‘Regie in Cultuureducatie’ februari dit jaar was een van de vragen of en hoe je als bemiddelaar kwaliteit van cultuureducatief aanbod borgt. Wie mag wat aanbieden via de bemiddelaar, hoe selecteer en meet je de kwaliteit? Deze discussie verschilt eigenlijk niet zoveel van bovenstaande vraag over de Nederlandse televisiezenders.

Er was (uiteraard) ook binnen de groep die op onze themabijeenkomst dit onderwerp besprak, geen eensluidende oplossing. De een is ervoor het aanbod helemaal vrij te laten zonder voorselectie, de ander is daar juist fel op tegen. Bij de ene stad kun je dus 500 activiteiten op de website vinden, bij de evenknie die wel (voor)selecteert ongeveer 80.

En als de bemiddelaar op kwaliteit selecteert, zijn er ook weer verschillende manieren per stad of provincie om dit te doen. De een heeft een externe adviescommissie, de ander neemt de subsidie van de stad aan aanbieders als leidraad, sommige aanbieders doen gezamenlijk aan ‘peer review’. Ook een diversiteit van het aanbod (in disciplines of vorm) is een uitgangspunt voor selectie. Om te zorgen dat leerlingen met diverse disciplines in aanraking komen, maar ook om overaanbod en ‘concurrentie’ tussen aanbieders te voorkomen en een evenredige afname te stimuleren.

Een beproefd middel om kwaliteit te meten is de evaluatie van activiteiten door kinderen en docenten. Maar net als bij tv kijkcijfers en -waardering zullen de volgende argumenten niet onbekend (of onterecht) zijn: ‘het is een kwestie van smaak en niet te objectiveren’, ‘je moet ook durven vernieuwen en dingen de tijd geven’; Is de wereld draait door met hoge kijkcijfers relevanter dan uur van de wolf met beduidend minder kijkers? (of een goed bezochte voorstelling relevanter dan een nauwelijks geboekte?) ‘Kunst hoeft niet altijd leuk gevonden te worden’.

Selectie of niet? Ik ben voorstander. Het is belangrijk om kwaliteit te durven duiden onder de voorwaarde dit vanuit meerdere perspectieven te doen. Door bijvoorbeeld gegevens zoals hoeveelheid bezoeken, feedback van leerlingen en docenten, review door adviseurs bijvoorbeeld uit een andere stad of reeds toegekende subsidies. Daarmee wordt het niet objectief maar helpen deze middelen wel degelijk om kwaliteit te bepalen.

Als tv-kijker vind ik het prettig dat NPO een geselecteerd en divers aanbod heeft en nee, dat wil niet zeggen dat ik alles even graag kijk en dat het voor alle makers eerlijk voelt als ze buiten de selectie vallen. Maar ik blijf eigenaar van mijn kijkproces, word soms aangenaam verrast, hoef niet langs 60 zenders te zappen en schakel moeiteloos van Jinek naar Wie is de Mol. En Ranking the Stars? Ach, zo af en toe een guilty pleasure op z’n tijd is ook best fijn!

Recente berichten
Archief
Tags