Planned Magic

Works Beautifully

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

U inschrijving is ontvangen

Kultueredukaasje: Het Friese Ecosysteem

We delen als Planned Culture graag praktijkcases waar wij inspiratie uit halen en waarvan wij denken dat dit voor culturele partijen inspirerend kan zijn. In deze blog het ‘ecosysteem’ voor cultuureducatie in Friesland. Een mooie casus over provinciebrede samenwerking waarover Danielle van Peer van Keunstwurk het volgende vertelt:

Een ecosysteem voor cultuureducatie: wat houdt dat eigenlijk in?

In het Friese ecosysteem werken kunstencentra, kunst- en cultuurpartners, kunstenaars, onderwijsinstellingen, taalpartners en podium- en innovatiepartners aan een één gezamenlijke lijn in cultuureducatie. Aanbod en verdieping, verbinding en ontmoeting, kennis en vaardigheden, innovatie en bewaren wat je hebt elkaar aanvullen en versterken staan daarin centraal.

Samenwerken en samen maken betekent in Fryslân steeds uitgaan van compleet uiteenlopende situaties. We zijn een provincie met 2 rijkstalen, 9 regiopartners, stedelijke gebieden en krimpregio’s. Iedere school heeft een andere culturele omgeving en dat vraagt dus om een unieke aanpak. Een hele uitdaging!

Het uitgangspunt hierbij is dat het eigenaarschap voor de inhoud van het cultuuronderwijs bij de scholen zelf ligt. De meimakkers van Keunstwurk helpen daarbij. Geen adviseurs, want advies geven klinkt als éénrichtingsverkeer. Meimakker betekent ‘mee-maker’ in het Fries, dat paste beter. Het plan dat we voor scholen hadden stond namelijk niet vast op papier: we maakten het samen.”

Welke rol heeft Planned Culture in het ecosyteem?

Vanaf dit voorjaar draagt Planned Culture bij aan de ‘organisatorische kant’ van dit ecosysteem. Met Planned Culture is er nu een Fries platform (Platform Kultueredukaasje) waarop scholen hun cultuureducatie per regio en provincie breed kunnen boeken en aanbieders en bemiddelaars de activiteiten in het planningssysteem kunnen plannen en communiceren. Iedere aanbieder en bemiddelaar ziet haar eigen stukje activiteiten en kan kiezen voor welke regio(‘s) ze aanbod beschikbaar stellen. Scholen zien alleen voor hen relevant aanbod.

Liebje en Patricia van Planned Culture: het helpt om scholen, culturele instellingen en bemiddelaars (met verschillende programma’s) met elkaar te verbinden. Dat is ook precies onze ambitie: dat het inschrijf- en planningsplatform samenwerking op cultuureducatie niet alleen faciliteert maar ook stimuleert. In Friesland zien we dat echt terug in hoe het wordt georganiseerd.

Niet over 1 nacht ijs

Daniëlle: “Tot schooljaar 2018-2019 maakten scholen in Fryslân gebruik van het podiumkunstenmenu Uurcultuur, een succesvol programma van Keunstwurk dat in de hoogtijdagen 45.000 kinderen jaarlijks voorzag in een bezoek aan een professionele voorstelling. We zagen echter dat zo’n provinciale aanpak niet meer voldeed aan het betekenisvol kunstonderwijs voor de leerlingen. Toen Leeuwarden in 2018 culturele hoofdstad van Europa werd, waren er dat jaar aanbieders die programma’s boden voor schoolklassen maar nog nooit de planning ervan hadden gedaan.

We zijn met onze regionale kunstencentra en de gemeenten in gesprek gegaan om te kijken of er regionaal behoefte was aan een menustructuur en die bleek er te zijn. In schooljaar 2019-2020 hebben we twee systemen getest en bleek Planned Culture er met kop en schouders bovenuit te steken.

De meimakkers zijn toen gaan inventariseren welke instellingen samen zouden willen werken met 1 planningssysteem. De keuze om met Planned Culture te werken, was niet direct genomen. “Het is prijzig, maar op dit platform kan worden samengewerkt en kan met zowel erfgoed-, museum- en theater/muziek activiteiten worden gewerkt. Dat gaf de doorslag, aldus Daniëlle. Na overleg met de partijen zijn we dit voorjaar gestart.”

Eigen identiteit en samenwerking

Met Planned Culture houden culturele instellingen en bemiddelaars hun eigen website met een inschrijflink naar 1 plek waar scholen naartoe kunnen voor de Friese culturele activiteiten. Planned Culture raakt dus niet de inhoud of de identiteit van de diverse instellingen, maar helpt in eenzelfde manier van organiseren van cultuureducatie. De bemiddelaars en aanbieders hebben aan de achterkant profijt van het plannings- en communicatiesysteem van Planned Culture. En tot slot heeft de provincie alle informatie en cijfers in 1 systeem om nog beter te kunnen bouwen aan het Friese ecosysteem.

Zo is er weer een stap genomen, op de manier die Friesland past: Samen lerend, samen onderzoekend, samen bouwend aan de beste cultuureducatie in Fryslân.

Recente berichten
Archief
Tags