Planned Magic

Works Beautifully

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen

U inschrijving is ontvangen

Does size matter?

Does size matter?


In de grote steden worden jaarlijks ongeveer 300.000 leerling bezoeken met Planned Culture gepland, alleen al voor Primair Onderwijs. Met behulp van het planningssysteem hebben ze goed overzicht over een groot aantal leerling bezoeken en kunnen ze dit makkelijker organiseren. Maar hoe zit het met kleinere projecten of kunstencentra waar educatie een veel kleinere omvang heeft? Hebben zij geen plansysteem nodig, alleen omdat hun omvang minder groot is?

We hebben in de praktijk ervaren dat het aantal leerling bezoeken slechts 1 criterium is dat iets aangeeft over de complexiteit van het planproces. Het plannen van een grote hoeveelheid leerlingen is niet per definitie moeilijker, de complexiteit zit in heel andere zaken.

Criteria die de complexiteit van het planproces bepalen zijn bijvoorbeeld de lesbezoeken op school gecombineerd met de beschikbaarheid van vakdocenten. Vakdocenten moeten een aaneensluitende planning kunnen hebben, net zoals klassen. Werken met verschillende aanbieders vergt veel afstemming; wanneer kunnen er educatieve activiteiten worden gepland. Of denk aan scholen in de regio waar klassen naar speellokalen van andere scholen gaan. En waar het plannen van vervoer een grotere rol speelt.

Vaak hebben coördinatoren van projecten of kleinere kunstencentra ook een gecombineerde functie; naast de inhoudelijke rol naar scholen verzorgen ze ook de organisatorische afstemming met aanbieders en vakdocenten. Alle hulp op ‘logistieke en praktische’ zaken, is dan meer dan welkom en juist zij hebben dan baat bij Planned Culture.


Neem als voorbeeld de Veerkieker:

In een schoolbreed-project voor alle basisscholen in zowel Oost- als Weststellingwerf (Friesland) wordt het aanbod van de regionale erfgoedinstellingen verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. Bovendien is dit gecombineerde aanbod gestructureerd in de Kiekes-leerlijn “Wortels en Vleugels” .Het project als geheel, de Veerkieker (‘verrekijker’), vertelt het verhaal van de Stellingwerven.

In dit project komen veel educatieve vormen samen: bezoeken van de klassen aan een molen of oudheidskamer en lesbezoeken van verschillende kunstenaars in de klas. Alle klassen van alle basisscholen doen mee; de planning van dit project is intensief!

Als planner moet je rekening houden met beschikbaarheid van de schoolgroepen, beschikbaarheid van de kunstenaars voor lesbezoeken en lokale instellingen om bezoeken te ontvangen en rondleidingen te verzorgen. Dan is er de communicatie over de planning en als er een wijziging is, het informeren van alle betrokken partijen (scholen, kunstenaars en instelling). Marjolein Spitteler zegt hierover:

"Een prachtig project om te doen maar meteen ook een flinke planningsuitdaging! Door de hulp van Planned Culture zijn alle informatiestromen bij elkaar gebracht en in één beeld te overzien. Bovendien helpt de systematische aanpak om overzicht te krijgen én te houden, wat heel prettig is bij het doorvoeren van toch nog regelmatig voorkomende wijzigingen in de planning. Wat ook bijzonder prettig is aan Planned Culture is dat scholen per activiteit een herinneringsmail krijgen en na afloop van het volledige programma een mail met de vraag om evaluatie van de afgenomen projecten. Deze helderheid maakt dat ook scholen erg blij zijn met Planned Culture"

Ook voor kleinere projecten en kunstencentra kan het inschrijf- en planningssyteem van Planned Culture een grote toegevoegde waarde hebben, afhankelijk van de complexiteit van het planproces. Onze conclusie: het is zeker niet alleen ‘size’ that matters!

Recente berichten
Archief
Tags