Planned Culture

Ontzorgt de organisatie en planning van cultuureducatie

 

Planned Culture ontzorgt de praktische organisatie van cultuureducatie. Dit doen we met een cloudbased inschrijf- en planningsmodel.  We zijn er voor bemiddelaars, centrum voor de kunsten en culturele projecten. Voor iedereen die wel wat hulp bij het organiseren van cultuureducatie kan gebruiken!

 

Met behulp van Planned Culture kun als bemiddelaar/regisseur de betrokkenen in het cultuurlandschap (scholen, aanbieders, vakdocenten) op een digitaal platform verbinden. Het model ontzorgt in het organiseren en plannen van cultuureducatie in steden en provincies. Het biedt inzicht door middel van heldere kengetallen en stuurinformatie. 

Al meer dan een half miljoen PO en VO leerling bezoeken 

zijn  ingepland met behulp van Planned Culture!

Planned Culture is preferred supplier van de brancheorganisatie Cultuurconnectie

PLANNEDCULTURE-BEMIDDELAAR-24092018 kopi

Laat je inspireren door onze kennis artikelen, blogs en zie welke evenementen er gepland staan. 

Planned Culture verbindt partijen op het planningsplatform

  • de bemiddelaar, planners van aanbieders, vakdocenten en scholen hebben een eigen inlog op het digitale systeem en beschikken over actuele informatie in planning en bezetting

  • meer gedeelde verantwoordelijkheid in het praktisch organiseren en plannen van cultuureducatie tussen partijen

  • heldere overzichten en inhoudelijke stuurinformatie en kengetallen over bereik

Planned Culture ontzorgt de planner​ 

  • makkelijk plannen van inschrijvingen op een planbord. Geschikt voor cultuurmenu's of open aanbod voor scholen

  • Vakdocent heeft eigen inlog om beschikbaarheid op te geven en planning te zien

  • heldere overzichten voor scholen, vervoerder, boekhouder, vakdocenten en gezelschappen automatisch gegenereerd​​

  • automatische communicatie naar alle betrokkenen (oa. planning, reminder, evaluatie)

 

Met Planned Culture hebben wij het inschrijven en plannen kunnen professionaliseren. De mensen van Planned Culture weten veel van de sector, kennen ons proces en zijn ervaren in verandermanagement. Hierdoor hadden we het gevoel 'in goede handen' te zijn en liep de implementatie heel soepel.

Florielle Ruepert, Cultuur & School Utrecht

Door Planned Culture zijn we in staat geweest om boven verwachting veel kinderen naar voorstellingen en musea te laten gaan.  Scholen kiezen op 1 plek uit het diverse aanbod en wij kunnen de hoeveelheid inschrijvingen overzichtelijk plannen: alle betrokkenen zijn meteen op de hoogte.  Dit proces hadden we nooit zonder het systeem en de mensen van Planned Culture kunnen doen! 

Nelleke Douw, Cultuurschakel

Door de hulp van Planned Culture is alle info in één beeld te overzien, wat heel prettig is bij het doorvoeren van toch nog regelmatig voorkomende wijzigingen in de planning. Wat ook bijzonder prettig is aan Planned Culture is dat scholen per activiteit een herinneringsmail krijgen en na afloop van het volledige programma een mail met de vraag om evaluatie van de afgenomen projecten. Deze helderheid maakt dat ook scholen erg blij zijn met Planned Culture!

Marjolein Spitteler De Veerkieker

We delen als Planned Culture graag praktijkcases waar wij inspiratie uit halen en waarvan wij denken dat dit voor culturele partijen inspirerend kan zijn. In deze casus het ‘ecosysteem’ voor cultuureducatie in Friesland. Een mooie praktijkervaring over provinciebrede samenwerking waarover Danielle van Peer van Keunstwurk vertelt.

Meer weten over deze klantcases? Klik hier

 

Op onze Linked-in pagina's lees je meer over wat we hebben gedaan en welke ervaring we meebrengen. We zijn altijd in voor een verkennend gesprek en sparren graag! Zo leer je ons het beste kennen. 

Mail naar ontmoeten@plannedculture.nl of bel met een van ons. 

linkedin.jpg
Plannedmagic_Liebje.png

Liebje Paalman                 06-11358760    

linkedin.jpg
Plannedmagic_patricia.png

Patricia Driessen

06-38903291

Genevieve Meerburg en Max Merkx 

Raad van Advies

Arnout de Mooij

Roos Rietveld

Gertjan Ketelaars

 Planned Culture - team@plannedculture.nl- 06 38903291